Agata Śmieja

Prezes zarządu

Związana z Fundacją Czyste Powietrze od początku jej istnienia. Zaangażowana w wiele projektów mających na celu edukację społeczną i walkę z ubóstwem energetycznym, m.in. w kampanię „Wychodzę Ze Smogu” oraz kampanię „Elektromobilność – zielone światło dla klimatu”. Pomysłodawczyni  i Organizator Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Stojąc na czele fundacji realizuje najważniejszy cel, jakim jest budowanie synergii i współpracy wszystkich sektorów kraju na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza w Polsce.