Druk a edukacja

Druk ma kluczowe znaczenie dla skutecznej edukacji!

Badanie E-READ (Evolution of Reading in the Age of Digitisation) przeprowadzone przez Intergraf (Europejską Federację Komunikacji Drukowanej i Cyfrowej) dowiodło, że uczniowie uczący się przy pomocy urządzeń cyfrowych zrobili tylko jedną trzecią postępu w stosunku do tych, którzy czytali teksty napisane na papierze.

Jest to silny argument za tym, że nie należy pomijać papierowych książek i informacji drukowanych w edukacji dzieci i młodzieży.

Jeśli temat Was zaciekawił, polecamy post na profilu Metro Advertising:

https://www.linkedin.com/posts/metro-advertising_why-print-is-essential-for-the-future-of-activity-6967737416673562625-20xW?utm_source=share&utm_medium=member_desktop