Papier jest ważny

Zdumiewające jest jak ważną rolę odgrywa #papier w tradycjach krajów z całego świata.

Jesteście ciekawi czym są japońskie Kakizome i Tanabata, brytyjskie Christmas Crackers, egipski Vag Festival czy filipińskie Parols?

Zapraszamy do świata fascynujących papierowych tradycji, szczegóły znajdziecie na profilu Metro Advertising:

https://www.linkedin.com/posts/metro-advertising_paper-traditions-from-around-the-world-activity-6962681892500320257-SR_O?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web