Sensoryczne właściwości DM

Ludzkie opuszki palców są prawdopodobnie najbardziej wrażliwymi obszarami skóry w świecie zwierząt.

To sprawia, że namacalny charakter #DM jest jego ogromnym atutem.

Dlatego, aby spotęgować sensoryczne właściwości DM, warto stosować powłoki o różnych teksturach.

Więcej informacji o tym sposobie wyróżnienia przesyłki bezpośredniej znajdziecie na profilu Metro Advertising:

https://www.linkedin.com/posts/metro-advertising_how-does-your-direct-mail-feel-activity-6950396700159053824-67e7?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web