Direct Mail z QR kodem

Przedstawiamy kilka przykładów realizacji DM z użyciem QR kodów oraz prezentujemy kluczowe korzyści płynące z wykorzystania tego połączenia w direct mail marketingu.

Na profilu Metro Advertising poznajcie bliżej ten nowoczesny sposób na stworzenie pomostu między światem materiałów drukowanych i cyfrowym.

Link: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6887311864540254208