Patrycja Zielińska

Od 5lat pracuje dla Pracowni Gier Szkoleniowych, gdzie współtworzy takie przedsięwzięcia jak:  The Game of Business Evolution, Game Changers Academy, Competence Game oraz odpowiada za obecność w wydarzeniach zewnętrznych m.in. Meetings Week Poland, HR Tech, MP Power Awards czy Governance Talks. Promuje i popularyzuje metodę gier w rozwoju managerów i organizacji.

W charakterze ekspertki miała okazję występować na: Employer Branding Summit, Golden Arrow, Forum Rozwoju Mazowsza. Odpowiada za pozyskiwanie partnerów biznesowych dla PGS, współpracuje m.in. z International Data Group, Vital Voices, CCIFP, The Heart, Uniwersytetem SWPS, Siecią Przedsiębiorczych Kobiet, HRpolska.

Specjalizuje się w marketingu b2b (szczególnie w branży szkoleniowej), gier biznesowych, wizerunku i PR. Wcześniej współpracowała między innymi z ONZ (United Nations Climate Change Conference) oraz Instytutem Lecha Wałęsy (The World Summit of Nobel Peace Laureates).